Make your own free website on Tripod.com

algemeen voorkomen
Home Omhoog algemeen voorkomen karakter

 


Middelgrote, evenredig gebouwde hond, intelligent, stoer, gewend in de buitenlucht te leven, geschikt om de wisselende seizoenen en de wisselvallige omstandigheden van het Belgische klimaat te weerstaan.

Door zijn harmonieuze bouw en zijn fier gedragen hoofd geeft de Belgische herder de indruk van een sierlijke en toch robuuste hond, hetgeen het erfdeel is geworden van de met zorg geselekteerde honden van een werkras. Hij heeft een aangeboren geschiktheid als kuddehond, maar beschikt daarnaast ook over de zo belangrijke eigenschappen van een goede bewaker van huis en haard.

Zonodig is hij zonder aarzelen de vastberaden en hardnekkige verdediger van zijn baas. Hij is waakzaam en oplettend; uit zijn levendige en onderzoekende blik spreekt zijn intelligentie.

De Belgische Herders die je vandaag tegen komt hebben wat betreft de belangrijkste karaktereigenschappen nog steeds de kenmerkende trekken van de Belgen van omstreeks de 19 eeuwwisseling.